Aleksander Rød

Advokat | NHOs advokattjenester

aleksander.rod@nho.no
Telefon
23088368
Mobil
98636928

Bakgrunn
Mastergrad rettsvitenskap våren 2010
Advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Thommessen 2010-2014
Advokat i NHO 2014

Deltakelse nemnder/råd
NHOs nemndsmedlem i Ankenemnda for sykepenger fra august 2017

Annet
Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO og Næringslivets Skole