Eirik Hognestad

Advokat | NHOs advokattjenester

Bakgrunn
Master i rettsvitenskap våren 2011
Rettsfullmektig i Trygderetten 2011-2012
Advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS 2012-2013
Rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet 2013-2017
Advokat NHO 2017- 

Publikasjoner
Medforfatter av Individuell Arbeidsrett, Gyldendal 2017 

Annet
Foredragserfaring for Juristenes Utdanningssenter.