Gerd Egede-Nissen

Advokat | NHOs advokattjenester

Bakgrunn
Juridisk embetseksamen 1992
Forvaltningen
Politijurist, Oslo politikammer (nå Oslo politidistrikt)
Dommerfullmektig, Follo tingrett og Oslo tingrett
Advokat i NHO fra 2000

Deltakelse nemnder/råd
NHOs representant i Likestillingsnemnda 2003 – 2007 (i dag Likestillings- og diskrimineringsnemnda)
NHOs vararepresentant i ankenemnda for sykepenger fra 2004-2006, og fast representant fra 2006 -
NHOs vararepresentant i Klagenemnden for AFP-saker og Klagenemnden i Sluttvederlagsordningen, fra 2010 -

Publikasjoner
Medforfatter av Arbeidstvistloven – kommentar og praksis, Gyldendal 2014
Publikasjoner innen arbeidsrett

Annet
Omfattende foredragserfaring blant annet for Næringslivets Skole