Nina Melsom

Direktør | Område Arbeidsliv

Bakgrunn:
Juridisk embetseksamen 1993
Advokatfullmektig advokatfirma Salvesen (1993-1995)
Førstekonsulent og rådgiver Stortingets ombudsmann for forvaltningen (1995-2000)
Dommerfullmektig Drammen byrett (1998-1999)

Deltakelse nemnder/råd
NHOs representant i Tariffnemnda 2005-2009 (vara fra 2009)
NHOs vararepresentant i ankenemnda for sykepenger 2004-2010
Medlem i Personvernnemnda fra 2012

Publikasjoner
Medforfatter av Bedriftens personalhåndbok, Gyldendal
Medforfatter av Arbeidstvistloven – kommentar og praksis, Gyldendal 2014
Medforfatter i Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata frem til 2015
Medforfatter Talentum, Labour Law Norway
Publikasjoner innen arbeidsrett

Annet
Omfattende foredragserfaring blant annet for NHO Kurs og Juristenes Utdanningssenter
Medlem i JUS fagutvalget i Arbeidsrett fra 2008
Medlem i redaksjonsrådet Arbeidsrett, Universitetsforlaget fra 2009-2013
Redaktør for Arbeidsrett, Universitetsforlaget fra 2013