Arrangementer

 1. Tid
  Arrangement
  Sted
 2. 23. apr. kl. 08:30 - 10:30
 3. 25. apr. kl. 08:00 - 10:00
 4. 25. apr. kl. 08:00 - 10:30
 5. 25. apr. kl. 11:00 - 22:00

  Eierskapskonferansen 2018 - Verdien av arbeid og privat eierskap

  Arrangement, Oslo og Akershus

  Hva er de viktigste driverne for at private eiere kan fortsette å spille en nøkkelrolle i samfunnet for å skape verdier og bevare arbeidsplasser? Dette er noe av det du kan høre om og diskutere på årets eierskapskonferanse – på Ekebergrestauranten i Oslo.

 6. 3. mai. kl. 09:00 - 12:30

  Innovative lærlinger - Innovative fagarbeidere

  Arrangement

  Norske fagarbeidere utmerker seg ved å være selvgående og løsningsorienterte. De forbedrer og fornyer på egen hånd uten å få beskjed om det, og evner i stor grad å se sett arbeid som del av en større verdiskapingskjede. Mange fagarbeidere etablerer egne bedrifter. Hvert år utdannes det over 25 000 fagarbeidere i Norge. Over 700 000 fagarbeidere er sysselsatte i norsk arbeidsliv.

 7. 8. mai. kl. 08:30 - 10:00

  Bærekraft er konkurransekraft

  Arrangement

  Velkommen til NHOs frokostseminar og NHOs Forum for Bærekraft. Det er viktig at forumet er opptatt av å favne over hele bærekraftperspektivet. FNs nye bærekraftsmål skal være styrende for forumets virksomhet – vi skal forstå de normative aspektene knyttet til bærekraft, vi skal inkorporere hensyn til miljø og klima – og vi skal ikke minst se på hvordan vi kan omdanne utfordringer knyttet til bærekraft til spennende nye forretningsmuligheter

 8. 29. mai. kl. 09:00 - 31. mai. kl. 17:00

  Eliaden 2018

  Arrangement

  Velkommen til en av Norges største fagmesser som arrangeres 29. - 31. mai  på Norges Varemesse, Lillestrøm.

 9. 29. mai. kl. 09:15 - 15:30

  NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

  Arrangement

  Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private bedrifter. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet.

 10. 9. jan. kl. 09:00