Arrangementer

 1. Tid
  Arrangement
  Sted
 2. 21. mar. kl. 12:00 - 14:00
 3. 21. mar. kl. 14:15 - 16:00

  Avvikling av maskinskatten - hva skjer nå?

  Arrangement

  Få informasjon om avviklingen av maskinskatten på seminar 21. mars. Formålet er å sette bedriftene i stand til å ivareta sine interesser på best mulig måte.

 4. 5. apr. kl. 09:00 - 12:00

  Praksis i høyere utdanning - behov, barrierer og løsninger

  Arrangement

  NHO og LO er opptatt av at alle studenter skal ha tilbud om studiepoenggivende praksis. Regjeringen sier i Jeløya-plattformen at den vil legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

 5. 25. apr. kl. 11:00 - 22:00

  Eierskapskonferansen 2018 - Verdien av arbeid og privat eierskap

  Arrangement, Oslo og Akershus

  Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Private eiere spiller en nøkkelrolle i dette. Over åtti prosent av norske bedrifter eies av privatpersoner, og de finnes over hele landet. De privateide bedriftene står for over femti prosent av sysselsettingen i næringslivet.

 6. 3. mai. kl. 09:00 - 12:30

  Innovative lærlinger - Innovative fagarbeidere

  Arrangement

  Norske fagarbeidere utmerker seg ved å være selvgående og løsningsorienterte. De forbedrer og fornyer på egen hånd uten å få beskjed om det, og evner i stor grad å se sett arbeid som del av en større verdiskapingskjede. Mange fagarbeidere etablerer egne bedrifter. Hvert år utdannes det over 25 000 fagarbeidere i Norge. Over 700 000 fagarbeidere er sysselsatte i norsk arbeidsliv.

 7. 29. mai. kl. 09:00 - 31. mai. kl. 17:00

  Eliaden 2018

  Arrangement

  Velkommen til en av Norges største fagmesser som arrangeres 29. - 31. mai  på Norges Varemesse, Lillestrøm.

 8. 29. mai. kl. 09:15 - 15:30

  NHOs Anskaffelseskonferanse 2018

  Arrangement

  Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private bedrifter. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet.

 9. 9. jan. kl. 09:00