NHO Morgenkaffe: Hvordan forebygge korrupsjon? Lansering av ny rapport

NHO og Norsk-Ukrainsk Handelskammer inviterer til et innholdsrikt og spennende frokostmøte. Fremvoksende markeder som det ukrainske gir mange muligheter.

Tore Myhre, NHOs avdelingsdirektør Internasjonalisering og europapolitikk leder oss gjennom konferansen.

Ukraina har mange med høy og relevant utdanning, et lavt kostnadsnivå og mye naturressurser. Men det har også mange utfordringer knyttet til CSR og korrupsjon i samfunnet.

Maryna Saprykina som leder CSR Ukraine kommer til NHO for å presentere funn fra studien som blant annet viser hvordan europeiske og norske bedrifter arbeider for å unngå korrupsjon i krevende markeder. Studien er delfinanisiert av den norske ambassaden i Ukraina.  Mange grep er gjort for å redusere korrupsjonen i Ukraina og innenfor IKT-sektoren er det i dag en liten risiko for korrupsjon. Du vil møte flere norske bedrifter som har lykkes i det ukrainske markedet og på scenen vil du høre erfaringer både fra Itera og Pelagia.  Det er etablert en ombudsmann for næringslivet i Ukraina (Business Ombudsman Council) og en representant derfra vil fortelle om hvordan du og din bedrift kan få hjelp og bistand.

Program

 • 8.30 Velkommen ved Tore Myhre, avdelingsdirektør internasjonal avdeling NHO og Kjartan Pedersen, daglig leder NUCC
 • Introduksjon ved statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet (tbc)
 • Hvordan bør norske bedrifter forberede seg ved etablering utenfor landet? Transparency International Norway
 • Hvordan jobber norske og europeiske bedrifter med korrupsjon i Ukraina? Lansering av ny CSR-studie. Ved Maryna Saprykina, CEO CSR Ukraine.
 • Hvem kan bistå næringslivet dersom de får problemer? Ved Business Ombudsmann Council, Ukraine.
 •  Paneldebatt ledet av avdelingsdirektør Tore Myhre
  - Egil Magne Haugstad, administrerende direktør, Pelagia
  - Arne Mjøs, grunnlegger og administrerende direktør, ITERA
  - representant fra Business Ombudsmann Council
  - Maryna Saprykina, administrerende direktør, CSR Ukraine
 •  10.00 slutt.

 Frokostmøtet vil foregå på engelsk.

 Velkommen!

 Program in English