Arendalsuka: Hva skal til for at bedrifter skaper nye jobber?

NHO 1630: Her møter du blant annet NHOS nyvalgte president Arvid Moss fra Hydro, leder av Forum for bedrifter Edel Teige, Nikolai Astrup (H), og en representant fra Arbeiderpartiet.

Bedrifts-Norge er inne i en periode med kraftig omstilling trigget av lave oljepriser og økonomisk press. Kombinert med rask teknologisk utvikling og digitalisering på mange områder, gir det betydelige endringer i arbeidslivet. Når jobber forsvinner i enkelte bedrifter og næringer, må vi sikre at jobbskapingen skjer raskt nok i andre bedrifter. Vi trenger flere arbeidsplasser for å sikre velferden for alle. Hva vil politikerne gjøre for at bedriftene skal kunne skape flere nye jobber?

I denne debatten ønsker vi å utfordre de to største og regjeringsbærende partiene på bredden av deres politikk for økt verdiskaping og sysselsetting.

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.