Arendalsuka: Hva skal til for at bedrifter skaper nye jobber?

NHO 1630: Her møter du blant annet NHOS nyvalgte president Arvid Moss fra Hydro, leder av Forum for mindre bedrifter Edel Teige, Nikolai Astrup (H), Dag Terje Andersen (Ap) og Merethe Nøsted von Zernichow, administrerende direktør, Nøsted kjetting.

Bedrifts-Norge er inne i en periode med kraftig omstilling trigget av lave oljepriser og økonomisk press. Kombinert med rask teknologisk utvikling og digitalisering på mange områder, gir det betydelige endringer i arbeidslivet. Når jobber forsvinner i enkelte bedrifter og næringer, må vi sikre at jobbskapingen skjer raskt nok i andre bedrifter. Vi trenger flere arbeidsplasser for å sikre velferden for alle. Hva vil politikerne gjøre for at bedriftene skal kunne skape flere nye jobber?

I denne debatten ønsker vi å utfordre de to største og regjeringsbærende partiene på bredden av deres politikk for økt verdiskaping og sysselsetting.

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.