Arendalsuka: Offentlig og privat sektor – samspill for velferd?

NHO 1630: I denne debatten møter du Svein Harberg, leder av familie- og kulturkomiteen, Høyre, Odd Omland, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Heidi Greni, stortingsrepresentant, Senterpartiet, Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant, Venstre, Joachim Lund, leder marked og utvikling, Falck Helse, Ola Sigmundstad, seniorrådgiver, Arendal kommune, Jørgen Kjørven, barnehagegründer, Trygge barnehager, Trude Wester, direktør, Privat Omsorg Nord, Sylvi Vatne Pedersen, HR-ansvarlig, Privat Omsorg Nord og Erik Sandøy, administrerende direktør, Aleris Omsorg Norge.

Hvem skal gjøre jobben når velferdstjenester skal leveres? Noen ønsker private leverandører på banen, og forventer økt innovasjon, bedre organisering og mer effektive tjenester. Andre frykter velferdsprofitører og at private leverandører tar med seg dårligere vilkår for arbeidstakere og putter offentlige penger i egne lommer.

Debatten foregår i mange sektorer – sykehjem, barnevernsinstitusjoner, skoler, barnehager, renhold, vaskeri, renovasjon er bare noen eksempler. Konkurranseutsetting lykkes ikke alltid, men er det svikt i ordningen, eller svikt i innkjøpene og oppfølgingen? Hvor går grensen for hva som er naturlige offentlige og private oppgaver, og hvordan oppnår vi et samspill der sektorene kan spille hverandre gode?

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO