Arendalsuka: Offentlig og privat sektor – samspill for velferd?

NHO 1630: I denne debatten møter du blant annet Svein Harberg (H), leder av familie- og kulturkomiteen, Liv Signe Navarsete (Sp) stortingsrepresentant, Odd Omland (Ap) næringskomiteen og saksordfører på lov om offentlige anskaffelser, en representant fra Ventre samt et bedriftspanel bestående av NHOs medlemsbedrifter.

Hvem skal gjøre jobben når velferdstjenester skal leveres? Noen ønsker private leverandører på banen, og forventer økt innovasjon, bedre organisering og mer effektive tjenester. Andre frykter velferdsprofitører og at private leverandører tar med seg dårligere vilkår for arbeidstakere og putter offentlige penger i egne lommer.

Debatten foregår i mange sektorer – sykehjem, barnevernsinstitusjoner, skoler, barnehager, renhold, vaskeri, renovasjon er bare noen eksempler. Konkurranseutsetting lykkes ikke alltid, men er det svikt i ordningen, eller svikt i innkjøpene og oppfølgingen? Hvor går grensen for hva som er naturlige offentlige og private oppgaver, og hvordan oppnår vi et samspill der sektorene kan spille hverandre gode?

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO