Arendalsuka: Tør vi sette EØS-avtalen på spill?

NHO 1630: I denne debatten møter du Frank Bakke-Jensen, Europaminister, Regjeringen, Irene Johansen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, Nestleder, Senterpartiet, Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, Ottar Tollan, Produksjonssjef, Scandinavian Business Seating (Håg), Svein Terje Strandlie, Adm. dir, Sintef Raufoss, Jan Pedersen og Jan Pedersen, Leder av Brusselkontoret, Agder Energi.

Gjennom EØS-avtalen er norske bedrifter sikret tilgang til det europeiske markedet. I lys av blant annet Brexit stilles det i økende grad spørsmål ved denne og vår tilknytning til Europa og EU; tjener den oss vel? Eller finnes det andre og bedre måter vi kan samhandle med Europa på? Noen ønsker en handelsavtale i stedet, andre snakker om å reforhandle avtalen. Andre frykter at nye forhandlinger ikke kan gi noe bedre, men at vi risikerer en avtale som er dårligere enn den vi har. 

Debattleder: Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO