Arendalsuka: Tør vi sette EØS-avtalen på spill?

NHO 1630: NHO lar politikere og bedrifter møtes, for å diskutere om vi tør å sette EØS-avtalen på spill.

Gjennom EØS-avtalen er norske bedrifter sikret tilgang til det europeiske markedet. I lys av blant annet Brexit stilles det i økende grad spørsmål ved denne og vår tilknytning til Europa og EU; tjener den oss vel? Eller finnes det andre og bedre måter vi kan samhandle med Europa på? Noen ønsker en handelsavtale i stedet, andre snakker om å reforhandle avtalen. Andre frykter at nye forhandlinger ikke kan gi noe bedre, men at vi risikerer en avtale som er dårligere enn den vi har. 

I denne debatten møter du bant annet Frank Bakke-Jensen, Europaminister, Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet, 
Irene Johansen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, nestleder i Europabevegelsen, Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant FrP, samt representanter fra våre medlemsbedrifter Sintef Manufacturing og Scandinavian Business Seating. 

Debattleder: Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO