09:30 Del 1 - Hvilke utfordringer står vi ovenfor?