Avvikling av maskinskatten - hva skjer nå?

Få informasjon om avviklingen av maskinskatten på seminar 21. mars. Formålet er å sette bedriftene i stand til å ivareta sine interesser på best mulig måte.

(Foto: Norsk Industri)

I høst vant vi kampen mot maskinskatten! Dette utgjør en betydelig skattereduksjon i årene fremover. NHO og Norsk Industri inviterer sammen med Morten Fjermeros i advokatfirmaet Hjort til et seminar. 

Bli med og få informasjon om avviklingen av maskinskatten og utfordringer i overgangen 2018/2019. Formålet er å sette bedriftene i stand til å ivareta sine interesser på best mulig måte.

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og den foreldede kategorien verk og bruk blir avviklet ved en nedtrapping over syv år. Men kampen er ikke over.

Eiendomsskatten for 2018 er nylig skrevet ut, og klagefristen er seks uker. Dette grunnlaget blir avgjørende for skatten i avviklingsperioden. Det er derfor viktig at eiendomsskatten for 2018 blir korrekt fastsatt. Vi er kjent med at mange takster er for høye. Kommunene er i full gang med å forberede overgangen og sikre at deres tap blir så små som mulige.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833