Bærekraft er konkurransekraft

Velkommen til NHOs frokostseminar og NHOs Forum for Bærekraft. Det er viktig at forumet er opptatt av å favne over hele bærekraftperspektivet. FNs nye bærekraftsmål skal være styrende for forumets virksomhet – vi skal forstå de normative aspektene knyttet til bærekraft, vi skal inkorporere hensyn til miljø og klima – og vi skal ikke minst se på hvordan vi kan omdanne utfordringer knyttet til bærekraft til spennende nye forretningsmuligheter

NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund ønsker å understreke hvordan bærekraft nå på ulike måter preger bedriftenes hverdag. Resirkulering, gjenvinning energismarte løsninger står sentralt. Stadig flere bedrifter tar bærekraftshensyn og FNs bærekraftsmål tas i større grad inn i forretningsstrategiene.

Haakon Tronrud leder av NHOs Forum for Bærekraft kommer til å vise dere at bærekraft allerede er en del av forretningstenkingen. De nye forventningene til bærekraft og ansvarlighet stiller normative krav til bedriftene, men de representerer også spennende nye forretningsmuligheter.

Frokostmøtet vil også gi flere av våre medlemmer anledning til å presentere sine gode løsninger på hvordan bærekraft gir konkurransefortrinn. Hydro vil – som en ledende internasjonalisert bedrift vise til hvorfor og hvordan de har utviklet sin nye CSR – strategi.

Til slutt vil fire av NHOs ledende landsforeninger, NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, Byggenæringens Landsforening og Norsk Industri illustrere hvordan de arbeider overfor sine medlemmer for å stimulere til innovative, nye løsninger som ivaretar de ulike bærekraftsaspektene.

Møtet er forbeholdt NHOs medlemmer.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914