Brasilfrokost

NHO og det brasiliansk-norske handelskammeret (BNCC) inviterer til Brasilfrokost. Frokostmøtet diskuterer hvordan næringslivet kan engasjere seg i det norske regnskogsfondet.

Brasil er verdens største regnskogland og et av de viktigste samarbeidslandene for Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Brasils reduserte avskoging i Amazonas det siste tiåret er antakelig verdens største enkeltstående klimatiltak.

På frokostmøtet kommer Claudia Melim-McLeod som er konsulent i MMC og jobber med hvordan næringslivet i Brasil selv kan måle klimaendringene og effekten det har på deres virksomheter. Hun hjelper dem også med å finne ut hvordan de kan tilpasse seg de endringene som er kommet.

Andreas Dahl-Jørgensen er fagdirektør i klima og skoginitiativet i Klima og miljødepartementet. Han har erfaring med klima og skogarbeid fra Indonesia, og har jobbet med sol-energi i distrikter i India. De vil begge diskutere hvordan privat sektor kan engasjere seg i prosjekter tilknyttet klima og skogsatsingen for å øke bærekraftig vekst i rurale strøk.

Møtet vil foregå på engelsk.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348