Britenes exit og Trumps toll – hva betyr det for Norden?

Møt Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen, NHOs Kristin Skogen Lund og norske bedrifter.

Brexit skaper usikkerhet – hvordan innretter vi oss
best mulig som sentrale handelspartnere? Og hva vil Trumps økonomiske politikk kunne bety for verdenshandelen og for bedrifter i små, åpne økonomier som Norge og Danmark? Det er tema for NHOs frokostmøte 10. april. Møt Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen og NHOs Kristin Skogen Lund. Representanter fra norsk næringsliv vil dele sine betraktninger.

USA er verdens største økonomi og har vært et lokomotiv for globalisering og liberalisering av verdenshandelen. President Trumps "America First" er et historisk brudd og den varslede toll på stål og aluminium truer med å utløse en handelskrig. Hvordan kan de nordiske land møte trusselen om proteksjonisme og sikre markedsadgang og forutsigbarhet for sine bedrifter?

Europa er i endring og brexit vil få betydning for europeisk næringsliv.
Britene og de nordiske landene har stått sammen i mange saker på den internasjonale arenaen. Vil britenes uttreden av EU føre til et tettere nordisk samarbeid? Trenger man å bygge allianser med nye land? Og hvor ulikt vil brexit påvirke Norge og Danmark, allierte og naboer, men med ulik tilknytningsform til EU?

Er det grunnlag for større samarbeid mellom nordiske lands næringer for å stå sterkere i internasjonal konkurranse?

Dette er noen av temaene som vil bli debattert under frokostmøtet.

Kontakt oss

Harriet Solheim

Hospitant

Internasjonal avdeling

harriet.solheim@nho.no
Mobil
95285100