Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål: Griper vi mulighetene – eller " business as usual"?

Regjeringen har gjentatte ganger understreket hvor viktig næringslivets medvirkning vil være for å oppfylle FNs ambisiøse bærekraftsmål

NHO, sammen med NORWEP (Norwegian Energy Partners) og miljøstiftelsen ZERO inviterer til debatt om bærekraftsmålene: Hva representerer de og hva må til for at norske bedrifter skal kunne ta i bruk de mulighetene som målene representerer. Foruten NHO, NORWEP og Zero vil Utenriksdepartementet og Nærings -og Fiskeridepartementet medvirke før deltakerne i salen inviteres til å komme med innspill.

NHO vil i sitt innlegg presentere sitt policydokument om bærekraftsmålene. Det vil foruten å beskrive mulighetsrommet, også komme med anbefalinger til myndighetene om hva slags tilrettelegging som må til for at vi skal få den ønskede oppskaleringen av bedriftenes medvirkning. I dokumentet bidrar en rekke bedrifter som eksempler på hvordan næringslivet allerede har tatt bærekraftsmålene inn i sine forretningsstrategier. NORWEP vil redegjøre for en rapport som viser hvordan andre land aktivt tilrettelegger for sine bedrifter for at de skal lykkes . Zero vil peke på betydningen av fornybar energi – et vekstkraftig område som kan synes «skreddersydd» for norsk næringsliv, men hvor vi så langt er lite representert.

Program

08:00 Registrering, enkel frokost og mingling.

08:30 Åpning – innlegg: Skal vi gripe mulighetene – eller «business as usual».
v/vise adm.dir. Ole Erik Almlid, NHO

08:45 Hvordan tilrettelegger andre land – garantier og oppstartsmidler
v/Sjur Bratland, adm. dir. Norwep

09:00 Næringslivet må få satse på fornybar energi i utviklingsland
v/Marius Holm, leder i Zero

09:10 Slik vil Regjeringen tilrettelegge for å få med norsk næringsliv til utviklingsland og fremvoksende økonomier
v/politisk ledelse (utviklingsminister, alt. statssekretær, (tbc)

09:25 Rammebetingelser – herunder garantier og finansiell tilrettelegging – er våre ordninger tilstrekkelige i Ikke – OECD – land?
Repr. fra NFD

09:35 Debatt med salen

10:15 Oppsummering – slutt