Forenklingskonferansen 2016

Forenklingskonferansen holdes for tredje år på rad. Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre interesserte

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt, utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Klarer vi å holde følge med utviklingen? Er det behov for å tenke helt nytt? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.  

Du får blant annet høre:

Finansminister Siv Jensen (Frp) om Regjeringens arbeid med å forenkle for næringslivet – status og ambisjoner.

Leder av det nyopprettede Regelrådet, Sandra Riise. Om Regelrådet - hvilken myndighet, rolle og funksjon vil rådet få i lov- og regelverksutviklingen?

Céline Kauffmann fra OECD, "OECD Regulatory Policy Outlook". Om regelverksutviklingen i OECD-ormådet.

Samfunnsdebattant og rådgiver Hans Geelmuyden utfordrer om prinsipper og prosessen rundt tradisjonell regelverksutvikling: "Demokratisk etterskudd – kan kranglete folkevalgte holde tritt med teknologiutviklingen?”

Etterfølges av paneldebatt med stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (H) og Torstein Tvedt Solberg (Ap), næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto, leder av Regelrådet Sandra Riise, samt Hans Geelmuyden, Geelmuyden.Kiese.

Også i år presenterer Per Hanstad i Revisorforeningen en undersøkelse blant norske bedrifter.

Kristin Skogen Lund i NHO åpner konferansen, som ledes av Per Hanstad i Revisorforeningen.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Konstituert avdelingsdirektør

Næringsjus og offentlig sektor

hes@nho.no
Telefon
23088316