Forenklingskonferansen 2017

Hovedtema for årets konferanse er digitalisering og smart regulering

På årets forenklingskonferanse får du blant annet høre:

Åpning og velkommen:
Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO

Digitalisering og forenkling:
- Digitalisering i Skatteetaten: - Et forenklingsprosjekt?
Skattedirektør Hans Christian Holte

Digitalisering i det offentlige:
– Blir det enklere for næringslivet?
Direktør digitalisering og fornying Christine Korme, Abelia

Næringslivsundersøkelsen 2017:
- Hvor enkelt er det blitt? Hovedutfordringer slik næringslivet ser det.

Regelrådet ett år:
- Hva er oppnådd og hvor går veien videre?
Leder av Regelrådet Sandra Riise

Regelverksutvikling i Europa:
- Smartere regulering – prinsipper og praksis for implementering av EU-rett i Danmark
Paul Mollerup, det danske Implementeringsrådet

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316