Frokostmøte -               Fra ord til handling

Helsenæringens innspill til Regjeringens arbeid med industrimeldingen.

Helsenæringen er en av Norges nye vekstnæringer. Gjennom høy kompetanse, innovasjon, forskning og teknologi kan Norge møte fremtidens økte behov for helse og omsorg.

Nå er tiden inne for konkrete tiltak. Vi må fra ord til handling.

Helsenæringens innspill til Regjeringens arbeid med industrimeldingen begrunner bl a følgende forslag:

 • Tilgangen på risikovillig kapital må styrkes. 
 • Testsentre/katapulter innen helseindustri/-produksjon.
 • Bruken av velferdsteknologi må skyte fart.
 • Bruk av helsedata for bedre helse og næringsutvikling.
 • Markedsadgang, innovative offentlige anskaffelser og konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører.

Du vil bl.a. møte:

 • Stortingsrepresentant Else-May Botten (A), Næringskomiteen
 • Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H), Helse- og omsorgskomiteen
 • Statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kathinka Friis-Møller, direktør i Compass Croup
 • Ketil Widerberg, leder av Oslo Cancer Cluster
 • Per Thoresen, styreleder i Curida AS
 • Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO
 • Håkon Haugli, adm. direktør i Abelia
 • Karita Bekkemellem, adm. direktør i LMI
 • Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service

Velkommen!

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Telefon
23088306