Frokostmøte: Hvorfor har de lavere sykefravær?

Hvordan jobber de beste for å holde sykefraværet stabilt lavt? En større forskningsrapport fra Fafo har kartlagt «beste praksis for sykefravær i privat og offentlig drevet virksomhet». Resultatene legges frem 12. juni.

Christl Kvam (fra venstre), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, og Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Rapporten lanseres av NHO Service og Handel og NHOs Arbeidsmiljøfond.

Rapporten tar for seg renhold og sykehjemsdrift. Begge bransjer har generelt høyt sykefravær, men det finnes private og kommunale aktører som klarer å holde sykefraværet på et oppsiktsvekkens lavt nivå. Hva kan vi lære av de beste? Dette gir rapporten svar på.

Sykefraværsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at private sykehjem og renholds-virksomheter organisert i NHO Service og Handel har et lavere sykefravær enn i tilsvarende kommunale virksomheter. Det finnes lite kunnskap om årsakene til disse forskjellene. Skyldes forskjellene at private virksomheter forholder seg annerledes til sykefravær enn kommunale virksomheter? Eller er det likhetstrekk mellom private og kommunale virksomheter som klarer å holde et lavt fravær innen sammenliknbare tjenester?

Du møter statssekretær Christl Kvam fra Arbeidsdepartementet som innleder om regjeringens arbeid med sykefravær. Forskerne Hanne Bogen og Lise Lien fra Fafopresenterer hovedfunnene fra rapporten. NHO-bedrifter og kommuner som har lykkes i sitt arbeid med sykefravær forteller om hvilke konkrete tiltak de gjør for å holde sykefraværet stabilt lavt.

Program: 

08.00-08.30: Mingling og frokost.

08.30-08:35: Velkommen v/ Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

08:35-08:50: Regjeringens sykefraværsarbeid v/ statssekretær Christel Kvam.

08:50-09:30: Rapportgjennomgang v/ Hanne Bogen og Lise Lien fra Fafo, hovedfunn.

09:30-10:15: Beste praksis: Slik jobber vi for å få ned sykefraværet:

  • ISS Facility Management v/ HR-sjef Hallbjørg Lien.
  • Oppegård kommune v/ renholdssjef, Anette Gardsrud.
  • Attendo– videoinnslag fra Attendo-sykehjem.
  • Oslo kommune, v/ Lise Reierskog fra sykehjemsetaten og Stephanie Djenane institusjonssjef Madserudhjemmet.

Spørsmål til bedrifter og kommuner.

10.15-10.25:  Et perspektiv fra Bedriftshelsetjenesten (7 min): Eskild Larsen, Stamina Helse.

10.25-10.30: Oppsummering : Hvilke lærdommer tar vi med oss inn i høstens IA-forhandlinger v/ Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.