Frokostmøte om TISA

En ny rapport om tjenestesektorens betydning for norsk økonomi blir presentert på et frokostmøte om TISA 11. oktober.

Verden trenger flere og bedre handelsavtaler for å sikre vekst og arbeidsplasser. Tjenestesektoren er sterkt voksende og derfor trenger vi TISA.

Norge er et lite land med en åpen økonomi. Vi er helt avhengig av handel. Når vi ser på næringslivet har veksten i tjenestesektoren vært større enn veksten i den vareproduserende sektoren. Eksporten av tjenester er økende og utgjør omtrent 20 prosent av bidraget til BNP fra fastlandsnæringslivet og den vokser også raskere enn vareeksporten.  Vi forutsetter at denne veksten fortsetter. Da vil adgang for våre bedrifter til nye og eksisterende markeder på like vilkår med næringslivet fra andre land bli viktigere. Derfor trenger vi at norske myndigheter er med og forhandler frem gode vilkår, slik de nå gjør i TISA forhandlingene.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen vil presentere betydningen av TISA for Norge og norske posisjoner i forhandlingene.

Ny rapport om tjenestesektoren

NHO har fått Menon til å skrive en rapport som fokuserer på tjenestesektoren betydning for norsk økonomi, handel med tjenester og betydningen reduserte handelshindre. Det er gjennomført en større undersøkelse blant NHOs medlemmer og Menon har også gjennomført enkelte dybdeintervjuer. Denne rapporten vil lanseres og presenteres av Leo Grunfeld fra Menon.

DNV-GL er en av Norges viktigste tjenesteleverandører med hovedkontor i Norge og representasjon i mer enn 100 land. Gode rammevilkår for eksport av deres tjenester er viktig for å kunne levere de beste tjenestene som er tilgjengelige. Direktør Lars Almklov vil presentere DNV-GLs utfordringer med handelshindringer og gi kommentarer.

NHOs medlemsbedrifter har forrang.

Velkommen!

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348