Rapportlansering: Fullskala CO2-håndtering – verdiskaping, arbeidsplasser og spredningspotensial

Lurer du på hva Norge kan få igjen av verdiskaping, industriutvikling og arbeidsplasser ved å satse på fullskala CO2-fangst og lagring? Lurer du på hvilket spredningspotensial en satsing på CCS i Norge kan ha internasjonalt? Da må du komme på rapportlansering på Grand hotell i Oslo 25. april

Foto: CO2-fangst og lagring ved Boundary Dam kullkraftverk i Canada

Sintef og NTNU har utredet disse spørsmålene på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. På lanseringen møter du blant annet Kristin Skogen Lund, Alexandra Bech Gjørv, Nils Røkke, Johan Hustad, ansvarlige politikere fra regjeringen og Stortinget, representanter fra miljøbevegelsen og flere.

PROGRAM

Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for at verden skal innfri Paris-avtalen og nå togradersmålet. Enkelt sagt handler det om å fange CO2-utslipp fra store punktutslipp i industrien (industriprosesser og energiproduksjon), og lagre CO2en i geologiske formasjoner under bakken. Uten CCS blir klimamålene både dyrere og mer krevende å nå. Norge har vært et foregangsland på området, og innsatsen og erfaringen vår skaper internasjonal interesse.

Norske bedrifter og myndigheter har jobbet med CO2-håndtering i stor skala siden 1990-tallet, og var først i verden med å lagre CO2 under havbunnen fra Sleipner-feltet og Snøhvit-feltet på sokkelen (samlet ca. 2 million tonn CO2/år). I statsbudsjettet for 2015 lanserte regjeringen en strategi for CO2-håndtering der det står at "regjeringa har ein ambisjon om å realisere minst eitt fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2 -handtering innan 2020".

Fullskala CO2-håndtering er utredet gjennom blant annet idéstudien fra 2015 og mulighetsstudien fra 2016. Gassnova har satt i gang konseptstudier for CO2-fangst ved tre industrianlegg: sementfabrikken til Norcem i Brevik, gjødselfabrikken til Yara i Porsgrunn og forbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud. Samtidig har Gassco gjennomført konseptstudier av transportløsninger for CO2, og Statoil, Shell og Total arbeider med konseptstudie av CO2-lager på sokkelen.

Status for fullskala-prosjektet nå er at regjeringen har varslet en helhetlig vurdering av arbeidet med fullskala CO2-håndtering som vil bli presentert for Stortinget etter at resultatene fra konseptstudiene på fangst er gjennomgått, senest i forbindelse med RNB 2018.

 

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855