Hva bør med i stortingsmeldingen om helsenæringen?

NHO Helse inviterer medlemmer innen de ulike segmentene av helsenæringen til verksted om viktige temaer som bør med i stortingsmeldingen om helsenæringen.

Regjeringen har startet opp arbeidet med en stortingsmelding for helsenæringen.

NHO Helse inviterer medlemmer innen de ulike segmentene av helsenæringen til verksted om viktige temaer som bør med i stortingsmeldingen om helsenæringen.
Stortingets næringskomité har pekt på at helsenæringsmeldingen som et minimum bør inneholde følgende punkter:

  • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.

  • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.

  • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.

  • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.

  • Styrke tilgangen til risikokapital.

Hvilke temaer og konkrete forslag mener du er viktig?
Kom til Næringslivets hus og gi dine bidrag!

Du vil bl.a. møte:

  • Bedriftsrepresentanter fra hele verdikjeden i helsenæringen
  • Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service
  • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Telefon
23088306