Helsenæringens verdi 2018

Vi legger for tredje år på rad frem oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større. Du møter bedrifter fra hele helseverdikjeden og aktørene fra det brede konsortiet som står bak.

Program

08:00 Enkel frokost og nettverksmulighet

08:30 Velkommen v/administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia

08:40 Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen for helsenæringen v/statssekretær Magnus Thue, Nærings- og fiskeridepartementet

08:50 Presentasjon av årets rapport v/Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics

09:20 Brobygging mellom næringsliv og sykehus v/ innovasjonssjef Christian Skattum, Oslo universitetssykehus

09:30 Paneldebatt:

1.            Globale næringskjeder, eksport og vertskapsattraktivitet

Innledning v/General Manager Aksel Reksten, GE Healthcare

Deltakere:

  • Daglig leder Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster
  • Direktør gründerdivisjonen Pål T. Næss, Innovasjon Norge
  • Administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI

2.            Hva skal til for å utvikle hjemmemarkedet?

Innledning v/Administrerende direktør Ove C. Allers, Helseforetaket Incita

Deltakere:

  • Daglig leder Kjersti Koller, AssisterMeg
  • Daglig leder Lars Dahle, Dignio
  • Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

10:20 Avslutning og oppsummering v/administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI og administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Møteleder er administrerende direktør Kathrine Myhre, Norway Health Tech.

Aktørene bak Menon-rapporten:

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380