NHOs HMS-dag 2018: Risikoforståelse

Ønsker du å bli bedre på å forstå risiko for slik å styrke bedriftens HMS-arbeid? Møt innledere som deler erfaringer og kunnskap. Du får praktiske verktøy, innsikt i ny forskning og fakta om arbeidsmiljø og HMS.

Risikoforståelse

Å forstå risiko er grunnlaget for forebyggende HMS-arbeid. Vi avliver noen av de mytene som eksisterer om forebygging og arbeidsmiljø, og lanserer helt nye verktøy for NHO-medlemmer.

Noen av temaene vi vil ta opp er:

Arbeidslivskriminalitet:

 • Betydning for arbeidsmiljø, næringsliv og samfunn
 • Berører alle bransjer, en trussel mot det seriøse arbeidslivet
 • Hva kan man gjøre for å forebygge arbeidslivskriminalitet?

Myter og fakta om HMS og arbeidsmiljø:

 • Trening i arbeidstiden bidrar til et redusert sykefravær?
 • Godt HMS-arbeid koster penger og lønner seg ikke?
 • Det er lave jobbkrav i Norge?

Hvordan bygge gode holdninger og risikoforståelse blant unge arbeidstakere

 • Unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker
 • Forebyggende arbeid: Bedriftseksempler
 • Spill- og annen avhengighet: utgjør det en risiko for bedriften?

Sykefravær

 • Digital sykmelding og digital dialog
 • Ja, det er mulig å få ned fraværet: bedriftseksempel