Effekter av offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser seiler opp som et effektivt virkemiddel for omstilling og innovasjon. Politikere trekker frem eksempler som har gitt innovative løsninger, offentlige besparelser og nye arbeidsplasser.

En ny lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at det blir flere eksempler på grønnere løsninger, flere lærlinger og mer dialog.  Vil det nye regelverket gi de tiltenkte effektene og hvordan sørger vi for at dette skjer i praksis? 

Vi trenger bedre etterlevelse og håndhevelse av anskaffelsesreglene for å få fullt utbytte av reglene, både for offentlig og privat sektor. 

Hvilken effekt gir sentralisering og tilsynsorgan for offentlige anskaffelser?   Hvordan vil det slå ut med ny miljøregel, lærlingeklausul og ny terskelverdi?  I tillegg ser vi at offentlige anskaffelser gir stort potensiale for forskning og utvikling og innovasjon, men hva skal til for å ta det store spranget?

Fullt program kommer senere.  Hold av 11.mai klokka 09.00 – 15.00 for NHOs Anskaffelseskonfranse.