Program

onsdag 10. sep. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:00 - 10:30 Velkommen

Velkommen og redegjørelse for Forenklingsutvalgets forslag ved Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO og medlem i Forenklingsutvalget

10:30 - 10:50 Representanter fra oppdragsgiversiden

Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, ANS, Difi og medlem i Forenklingsutvalget

Gunnar Wedde, avdelingsdirektør,  Oslo kommune

10:50 - 11:10 Representanter for næringslivet

Tore Frellumstad, advokat, Abelia

Flemming Hegerstrøm, administrerende direktør, Hospital IT

11:00 - 11:25 Kaffe og mingling
11:25 - 12:00 Diskusjon blant deltakerne
12:00 - 12:30 Slutt og lunsj