Program NHOs HR-dag 2016

tirsdag 13. sep. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Registrering og enkel servering Næringslivets Hus

Besøk gjerne Kundetorget som har åpent i alle pauser

Næringslivets Hus
09:30 Konferansen åpnes

Velkommen ved Nina Melsom, direktør for Tariff og medlemstjenester

09:35 Arbeid som utdanning og inkludering

Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. 

10:05 Trepartssamarbeid og integrering i arbeidslivet

En samtale mellom Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, Gerd Kristiansen, leder i LO og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

10:45 Utdeling av Ringer i Vannet-prisen for 2016
11:00 Pause
11:15 Hvordan sikre kvalifiserte og motiverte medarbeidere - både i dag og i morgen?

Veidekkes arbeid med å sikre konkurransekraft med evigheten som perspektiv.

Ved Arne Giske, konsernsjef Veidekke ASA

11:45 Hva skal til for å gjøre HR etterspurt i toppledelsen?

Mathiesen deler sine erfaringer om hvordan HR kan påvirke bedriftens fremtidige konkurranseevne ved å jobbe mer med forretnings¬utviklingen, forutse fremtidige trender og iverksette tiltak som gir verdi til bunnlinjen.

Ved Kathleen Mathisen, konserndirektør for HR og intern kommunikasjon, Grieg Seafood ASA

12:15 Lunsj
13:00 Parallellsesjon 1

Valg 1: Engasjement: En viktig driver av prestasjonskultur

  • Hvorfor er engasjement så viktig, og hva skal til for å engasjere medarbeidere?

Ved Tore Krog, bedriftslege, Ringnes AS

Møterom: Gustav Vigeland I

Valg 2: Rekrutterings- og intervjuteknikk:
Om bruk av effektive rekrutteringsmetoder - streames ikke

  • Når antallet ledige stillinger går ned og antall søkere på hver stilling øker, blir det enda viktigere å gjennomføre effektive rekrutteringsprosesser. I dette foredraget får du innsikt i noen enkle grep du selv kan gjøre for å øke kvaliteten på dine ansettelser.

Ved Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon og ledelse på BI

Møterom: Sinnataggen

Valg 3: Rådgivningsprosessen ved nedbemanning

  • Praktiske råd basert på erfaringer fra den siste tids nedbemanningsprosesser på Vestlandet.

Ved Nina Tennebekk, advokat, NHO.

Møterom: Gustav Vigeland II

13:45 Pause
14:00 Parallellsesjon II

Valg 1: "Å gamble med jobben!" - spillproblematikk i arbeidslivet. Streames ikke.

  • Akan demonstrerer et nytt verktøy for å forebygge problemer knyttet til penge- og dataspill.

Ved Camilla Lynne Bakkeng, fagansvarlig / seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 

Møterom: Slekten

Valg 2: Oppfølging av sykmeldte

  • I dette foredraget blir både arbeidsgivers og arbeidstakers plikter gjennomgått, med vekt på praktiske eksempler og gode råd for sykefraværsoppfølgingen.

Ved Gerd Egede-Nissen, advokat abeidsrett, NHO.

Møterom: Sinnataggen

Valg 3: Samspill mellom HR og ledelse i omstillingsprosesser.

Eksempler fra Glava.

Ved Jon Karlsen, administrerende direktør, Glava og Åse Brødholt, HR-direktør, Glava

14:45 Pause og tilbake til plenum
15:00 God rekruttering er likestilt rekruttering

Omkring halvparten av arbeidslivssakene hos Likestillings- og diskrimineringsombudet handler om rekruttering. Bjurstrøm mener mange saker kunne vært unngått ved bedre rutiner, og vil i sitt innlegg dele egne erfaringer og trekke frem eksempler på konkrete løsninger.

Ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

15:25 Likheter mellom prestasjonskultur i idretten og i næringslivet

Åge Skinstad, tidligere landslagssjef for norsk langrenn, nå regiondirektør i NHO, deler sine erfaringer fra næringslivet og idretten. Skinstad kommer med tips om hvordan bli gode sammen.

Ved Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet  

15:50 Oppsummering av dagen

Ved Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør arbeidsliv og kompetanse, NHO