Hvem har ansvaret for å rydde opp i tidligere forurensning?

NHO og advokatfirmaet Hjort inviterer til frokostseminar om forurensningsansvaret knyttet til fast eiendom og sjøbunn.

Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn er i gang, og i disse dager pålegger Miljødirektoratet virksomheter å rydde opp.

Advokatfirmaet Hjort og NHO inviterer til frokostseminar for å drøfte juridiske problemstillinger knyttet til forurensning på land og i vann.

Vi ser nærmere på om dagens forurensningslov er i strid med Grunnloven § 97, og gir råd om hvordan virksomheter best kan håndtere påleggene.