Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere

Norske fagarbeidere utmerker seg ved å være selvgående og løsningsorienterte. De forbedrer og fornyer på egen hånd uten å få beskjed om det, og evner i stor grad å se sett arbeid som del av en større verdiskapingskjede. Mange fagarbeidere etablerer egne bedrifter. Hvert år utdannes det over 25 000 fagarbeidere i Norge. Over 700 000 fagarbeidere er sysselsatte i norsk arbeidsliv.

Vi vet lite om fag- og yrkesopplæringens og fagarbeidernes betydning for næringslivets innovasjon, noe som gjør at fagarbeidernes rolle i denne sammenheng synes underkjent. Dette ønsker Næringslivets Hovedorganisasjon å gjøre noe med. Den 3. mai arrangerer vi konferansen "Innovative lærlinger – Innovative fagarbeidere", hvor vi presentere forslag til hvordan vi bedre kan synliggjøre og styrke fag- og yrkesopplæringens og fagarbeidernes betydning for innovasjon.

Viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, vil presentere NHOs forslag. Deretter vil Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kommentere forslagene. Fafo vil presentere sin rapport om fagopplæringens og fagarbeidernes betydning for innovasjon. Videre blir det innlegg fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Mesterbrevnemnda, samt fra representanter for ulike deler av næringslivet. Konferansen avsluttes med en paneldebatt mellom stortingspolitikere og representanter for LO og NHO

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664
Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952