Internasjonal utdanning - What's in it for me?

Seminaret vil rette fokus mot hva både du som arbeidstaker og arbeidsgiver kan få ut av internasjonal utdanning og erfaring på et helt konkret plan.

ANSA-seminaret arrangeres for tredje gang i 2017 i samarbeid med LO og NHO. Målet med seminaret er å belyse den verdi og unike kompetanse man kan tilføre det norske samfunnet med internasjonal erfaring.

  • Eva Finitsi, som har studert i Storbritannia og nå jobber i Norsk Hydro, vil fortelle om hvorfor hun kan bruke sin internasjonale erfaring til å prestere bedre i sin jobb.
  • Daglig leder i Laboremus, Marius Koestler, forklarer hvorfor utenlandsstudenter er en gullgruve for bedrifter.
  • Sondre Tunli, som har studert ved Trondheim tekniske fagskole og nå jobber ved CERN i Sveits, vil snakke om hvorfor også høyere fagutdanning kan dra stor nytte av internasjonalisering.
  • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lede en panelsamtale.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184