Kjemikaliedagene 2016

Formålet med den årlige Norsk Industri-konferansen er å skape dialog mellom myndigheter og næringslivet, og å gi informasjon om mål og virkemidler knyttet opp mot kjemiske stoffer og produkter, nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Kjemikaliedagene er i år en del av den store møteplassen Agora: Industri Futurum. Under konferansen vil temaer som kjemikaliepolitikk, sirkulær økonomi, arbeidsmiljø, allergi, nano, eksplosiver og storulykker bli tatt opp. I tillegg til nyttige foredrag vil det også bli tid til å stille spørsmål til innlederne.

Kjemikaliedagene samler deltakere fra norsk næringsliv, myndigheter, forskning og konsulentfirmaer. Konferansen har befestet seg som det sentrale arrangementet på området, og er en viktig arena for bransjer som berøres av blant annet REACHregelverket, klassifisering og merking.

Programkomiteen består av representanter fra både Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og tre bedrifter, i tillegg til administrasjonen i Norsk Industri.

Program og påmelding