Lansering NHOs kompetansebarometer

I år gjennomføres femte runde av NHOs kompetansebarometer. Årets undersøkelse er besvart av 6500 bedrifter og viser oss kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter.

Lansering NHOs kompetansebarometer Fotograf: nho

I årets utgave er det viet en egen del om etter- og videreutdanning, som blant annet forteller oss:
• hvordan dette foregår hos bedriftene
• vurdering av eksisterende virkemidler
• ønsker om nye virkemidler
• bedriftenes behov for EVU-tilbud