Miljøledelse 2016

Innovasjonsdriver i det grønne skiftet - Nasjonal miljøkonferanse

Fremtidens konkurransekraft er knyttet til bærekraft. Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er kanskje Norges raskeste innovasjonsmotor.

Smartere innkjøp, der det stilles krav til miljøvennlige løsninger, moderniserer offentlig sektor og utvikler næringslivet.

Lær mer fra de som har lykkes i å skape økt konkurransekraft ved å satse på bærekraftig innovasjon.

Etter lunsj deles konferansen i to parallellsesjoner:
1. Miljøledelse i en sirkulær økonomi – «Ressurser på avveie»
2. Hvordan bruke anskaffelser som virkemiddel for grønne innkjøp.

Konferansier - Gjermund Løyning, NHO

#Miljøledelse2016

Ettersom dette er en grønn, Miljøfyrtårn-sertifisert konferanse, oppfordres deltakerne å reise kollektivt til Næringslivets Hus.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338