Program Miljøledelseskonferansen 2016

Fremtidens konkurransekraft er knyttet til bærekraft. Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje.

tirsdag 22. nov. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 Velkommen ved avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland, NHO
09:10 Byråd Lan Marie Nguyen Berg, Oslo Kommune
09:20 - 09:55 Bærekraftige innkjøp som innovasjonsdriver

- Avinor - Miljøsjef Jarl Øvstedal

 • Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Per Morten Johansen, adm. direktør Omsorgsbygg Oslo KF
10:05 - 10:30 Pause og dialog
10:30 - 11:30 Virksomheter som har bærekraft som konkurransefortrinn
 • Norsk gjennvinnig - adm. dir. Erik Osmundsen
 • Miljøgartneriet - adm. dir. Kåre Wiig og medeier Hallstein Aase
 • Agder Energi - konserndirektør samfunnskontakt Unni Farestveit
11:30 - 11:45 Statsråd Vidar Helgesen, KLD
11:45 - 12:30 Økologisk lunsj
12:30 - 14:15 Parallellsesjon 1: Hvordan bruke anskaffelser som virkemiddel for grønne innkjøp

Miljøkrav i nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Betydning fra et miljøperspektiv og hvilke MULIGHETER dette gir. Eksempler på hvordan din virksomhet kan gå frem for å gjøre anskaffelser som åpner for innovasjon, og hvordan gå frem når markedet ikke tilbyr en løsning som dekker behovet. Hva betyr dette for leverandører og hvordan posisjonerer en seg?

 • Tina Hageberg Sølvberg prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Gørill Horrigmoe, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Tore André Sines, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Andre Frank, UKE Oslo kommune
 • Magnar Skår, Undervisningsbygg
Parallellsesjon 2: Miljøledelse i en sirkulær økonomi - "Ressurser på avveie"

Hva betyr EUs sirkulærøkonomipakke for norske virksomheter. Hvordan kan ISO 14001 og Miljøfyrtårn støtte virksomheter i sirkulær forretningsdrift. Vi får presentert konkrete eksempler.

 • Møteleder Marianne Reime, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC).
 • Berit Sørset, bransjesjef Norsk Industri.
 • Knut Jonassen, prosjektleder miljø, Standard Norge
 • Diana Lindberg, forsker Nofima
 • Erik-André Sølberg, Markeds- og utviklingsleder,IRIS
 • Oppsummering ved seniorrådgiver Olaf Brastad, Bellona