Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM

Også i år har vi invitert ledere fra sentrale politiorganisasjoner til frokostseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

Vi har invitert assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Roger Berg og seksjonsleder Hanne Blomberg til å presentere den ferske trusselvurderingen fra PST .

Vi har også invitert assisterende sjef for Kripos, Vigleik Antun til å presentere deres trusselvurdering, samt sjef ØKOKRIM Trond Eirik Schea, som vil presentere årets trusselvurdering fra ØKOKRIM.

Benytt anledningen til å oppdatere deg på de ferskeste trusselvurderinger og trender i kriminalitetsbildet.

Se programmet her