Næringslivets konferanse for Internasjonalisering og utvikling 2018

Store ambisjoner om samarbeid - er vi på rett vei?

Fotograf: © Ken Opprann

Norske bedrifter har løsninger og teknologi som etterspørres i utviklingsland. Bærekraftig utvikling forutsetter at myndigheter og næringsliv jobber i partnerskap for å skape lønnsomme bedrifter og løse globale utfordringer. Ambisjonene er store. Hva kan vi lære av andre som lykkes?

Vi stiller spørsmålene:

 • Har Norge de rette modeller og insentiver for at norske bedrifter skal lykkes internasjonalt?
 • Hva kan vi lære av andre? Hva gjør danskene?
 • Hvorfor lykkes kineserne?

Får vi til strategiske partnerskap?

Du møter:

 • NHO-leder Kristin Skogen Lund
 • Utviklingsminister Nikolai Astrup
 • Luke Patey, Danish Institute for International Studies
 • Jacob Kjeldsen Dansk Industri
 • Kjell Roland, Norfund
 • Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge
 • Jon Lomøy, Norad
 • Representanter fra myndigheter: bedrifter og akademia

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703