Næringslivskonferanse på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Næringsforening og NHO ønsker leverandører velkommen til Næringslivskonferanse om offentlige anskaffelser.

Velkommen til seminar om offentlige anskaffelser

Informasjon om offentlige anskaffelser for bedrifter som vil selge til det offentlige på Svalbard og på fastlands-Norge. Selger du tjenester og/eller bygg og anlegg til det offentlige? Longyearbyen lokalstyre og NHO ønsker leverandører velkommen til møte om offentlige anskaffelser. Gode anskaffelser trenger dyktige leverandører, og som et ledd i lokalstyres samarbeid med NHO ønsker vi en strategi for å utvikle lokalt næringsliv.

Som deltaker på Næringslivsdagen vil du få innsikt i: 

 • Longyearbyen lokalstyre informerer om anskaffelser på Svalbard

 • Hvordan vil nytt anskaffelsesregelverk påvirke bedrifters muligheter til å vinne anbud?
  • Nytt anskaffelsesregelverk
  • Nye terskelverdier
  • Hvordan finner man oppdrag?
  • Hvordan skriver man et godt tilbud?
  • Tilbudets innhold
  • Anvendelsesområde for små og store anskaffelser
  • Hvordan planlegges og kunngjøres anskaffelser?
  • Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør
  • Valg av anskaffelsesprosedyrer
  • Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
  • Kvalifikasjonskrav og utvelgelse av leverandører
  • Egenerklæring som dokumentasjon på kvalifikasjonskrav
  • Tildelingskriterier
  • Kontraktsvilkår
  • Miljøkrav
  • Krav om bruk av lærlinger
  • Hva gjør jeg hvis jeg ikke får kontrakten?

Kontakt oss

Vibeke Tannvik

Rådgiver

NHO Arktis

vibeke.tannvik@nho.no
Mobil
95077221