Frokostmøte: Effekten av innovative anskaffelser

Hvordan står det til med innovative anskaffelser i Norge per i dag, og hva kan vi gjøre for å få ut mer av potensialet på dette området fremover?

Installation of Åsgard subsea summer 2013. Fotograf: Oyvind Hagen

På frokosmøtet 7. november presenteres programmets midtveisevaluering, KS arbeidsgivermonitor og Difis modenhetsanalyse. Disse er også utgangspunktet for diskusjon og refleksjoner rundt hva innovative anskaffelser har potensial til å kunne bety for Norge fremover.

Program

08:30 Velkommen ved Per Øyvind Langeland, styreleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling

08:40 Presentasjon av mulighetene i innovative anskaffelser basert på:

  • Midtevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling, ved Erland Skogli, Menon
  • Modenhetsanalyse av kommunene – undersøkelse fra Difi, ved TBA og PWC
  • KS’ arbeidsgivermonitor, ved Anne Romsaas, KS

09:20 Refleksjoner og dialog, ledes av Per Harbø, programleder i nasjonalt program for leverandørutvikling

Panel

  • Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør næringspolitikk, NHO
  • Lasse Jalling, avdelingsdirektør forskning, innovasjon og kvalitetsutvikling, KS
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør offentlige anskaffelser, Difi
  • Ketil Lundgaard, avdelingsdirektør vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge
  • Ane Marte Rasmussen, avdelingsdirektør for avdeling innovasjon i offentlig sektor, Forskningsrådet

09:55 Oppsummering

10:00 Takk for i dag!

Frokost serveres fra klokken 08:00.

Kontakt oss