NHO lanserer nytt innovasjonspolitisk dokument

Hvilke virkemidler trenger Norge for å utløse mer innovasjon? Dette spørsmålet vil bli drøftet og belyst under NHOs innovasjonspolitiske konferanse 24. april. Næringsminister Monica Mæland deltar.

Norsk økonomi står overfor store omstillinger i årene som kommer. Det krever lederskap og vilje til å sette en klar nasjonal retning på innovasjonspolitikken. Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Det er nødvendig å skape nye lønnsomme bedrifter og forretningsmodeller for å sikre arbeidsplasser og vår felles velferd.

NHO inviterer til seminar for å presentere nye forslag til hvilken politikk, reguleringer og virkemidler vi mener de offentlige myndigheter bør tilby for å utløse innovasjon i næringslivet. 

Direktør for politikk, Svein Oppegaard, vil presentere hovedpunktene fra NHOs politikkdokument "Næringslivet former fremtiden". Statsråd Monica Mæland vil gjøre rede for regjeringens innovasjonspolitikk og gi noen kommentarer til NHOs innovasjonspolitiske dokument.

Det blir også innlegg fra Innovasjon Norge og ulike bedrifter. Seminaret avsluttes med en debatt mellom NHO og noen unge stortingsrepresentanter om fremtidens innovasjonspolitikk. 

Programmet finner du her

Velkommen til lanseringsseminar for NHOs innovasjonspolitiske dokument Næringslivet former fremtiden.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Telefon
23088153
Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Telefon
23088333