NHO Morgenkaffe: Industri 4.0

Både Norge og Tyskland implementerer industri 4.0. Landene har svært ulikt utgangspunkt for endringene dette medfører. Hvilken betydning har disse endringene for norsk næringsliv sine muligheter i Tyskland, og Tysklands muligheter i Norge?

Få et innblikk i situasjonen norsk industri er i for øyeblikket, i utfordringene industrien står overfor og hvilke omstillinger vi kan vente å se i fremtiden.

Norsk industri er i sterk endring. Det foregår en omstilling politisk og industrielt i den tradisjonelle olje- og gassindustrien i retning av en grønnere industri. De industrielle økosystemene spirer og flere bærekraftige løsninger vil vokse frem.

Tyskland ligger foran Norge når det gjelder implementering av industri 4.0. De to landene har forskjellige utgangspunkt når det gjelder industrien anno 2017. En av ulikhetene er at Norge ikke har stor masseproduksjon. På tross av dette er Norge klar for å implementere industri 4.0.

Denne morgenkaffen krydres med eksempler fra industrien i både Norge og Tyskland.

Program

1. Welcome by NHO (Tore Myre) and Norsk-Tysk Handelskammer

2. Industrial Statistical Facts

3. Challenges and changes

The industrial situation in Norway, "What to Change, Why to Change, How to Change". /Dr. Odd Myklebust, Research Director, SINTEF Raufoss Manufacturing.

Chances and possibilities for changing industrial ecosystems by use and implementation of Industrie 4.0. /Eike Permin, Chief Engineer Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Germany

4. Industrial example: Arne Borg Pedersen, MD, Alloyance, Stavanger

Moderator: Tore Myhre