NHO Morgenkaffe: Lærlingklausuler - hvordan gjennomføre i praksis?

Næringslivet trenger i dag flere fagarbeidere for å sikre seg nødvendig kompetanse. Samtidig er det hvert år flere tusen kvalifiserte søkere til læreplass som ikke får tilbud.

Fotograf: iStockPhoto

Fra 1. januar trådte forskriften om lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser i kraft. Dette regelverket har som formål å skaffe flere læreplasser, men hvordan skal vi forstå og praktisere det for å oppnå formålet?

 Dette vil vi se nærmere på og gi svar på under dette seminaret.

Programmet finner du her

 

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355