NHO Mårrakaffe: Trump og brexit møter norsk næringsliv

Hva kan vi forvente vil skje de nærmeste årene med våre viktigste eksportmarkeder – og med samarbeidsklimaet? Europaminister Frank Bakke-Jensen, Statssekretær Roy Angelvik i NFD, NHOs Øystein Dørum og Sebastian Remøy fra Kreab forsøker å svare. Følg seminaret direkte via nho.no.

Fotograf: Scanpix

Følg sendingen direkte her 5.april fra klokken 08:15.

På NHO Mårrakaffe 5. april stiller vi spørsmålene:

  • Brexit utløses formelt i løpet av mars. Hvordan vil forhandlingene mellom Storbritannia og EU påvirke Norge og norsk næringsliv?
  • Kan vi ta forholdsregler som sikrer norske bedrifter, studenter, arbeidsplasser og folk flest gode muligheter også etter 2019?
  • Hva vil president Trump bety for de internasjonale markedene og økonomien, og hvilke konsekvenser vil det ha for norsk næringsliv?
  • Hvilken politikk bør Norge føre for å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for handel, forskning og investeringer?

Det er over 200 norske bedrifter etablert på britisk jord, og vi handler med hverandre for rundt 300 milliarder kroner årlig. Norges eksport til Storbritannia er større enn eksporten til de nordiske landene samlet.

Trump overrasker som president i USA. Hans 100 første dager er snart omme. USA under Trump er i gang med å endre hovedlinjene i amerikansk handelspolitikk. På hvilke måter og hvor sterkt dette vil slå inn i norsk økonomi er usikkert.

Det er også tette økonomiske bånd mellom USA og Norge. USA er Norges 5. største handelspartner og Norge gir direkte og indirekte jobber til over 470 000 mennesker i USA. Det er ca. 300 etablerte norske bedrifter i USA.

Du møter:

  • Europaminister Frank Bakke-Jensen
  • Statssekretær Roy Angelvik, NFD
  • Sebastian Remøy, Head of public affairs and Brexit team i Kreab
  • Edel Storelvmo, viserektor Universitetet i Tromsø
  • Øystein Dørum, sjeføkonom NHO
  • Målfrid Baik, regiondirektør NHO Troms, Finnmark og Svalbard 

Velkommen!

Programmet finner du her (start 08:15).

Sjømat Norge arrangerer Årsarrangementet 2017 5. april på samme hotell.

Kontakt oss

Trine Radmann

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

trine.radmann@nho.no
Telefon
99269285