NHO Morgenkaffe: Hvordan norske virksomheter kan lykkes på det tyske markedet

Hva kan norske virksomheter lære av Tysklands eksportstrategier? Hvordan bør norske eksportsøkende bedrifter gå frem for å lykkes på det tyske markedet? Flere interessante tyske og norske aktører vil dele sine synspunkt i løpet av morgenkaffen.

Fotograf: Øyvind Haug

Norge har lenge profitert av å kunne eksportere etterspurte råvarer. Men tidene har forandret seg og landet er nødt til å utvikle et endringsdyktig og eksportorientert næringsliv. Med en høyt utdannet befolkning og gode teknologiske løsninger har Norge gode forutsetninger for omstilling. Hvordan norske og tyske virksomheter kan vokse mer i fellesskap, hvilke nye forretningsmuligheter som finnes på Europas største marked samt andre dagsaktuelle temaer vil bli drøftet under morgenkaffen.

Med færre etterspurte råvarer har Tyskland måttet utviklet en god næringslivs- og eksportstrategi. Landet har klart å utnytte teknologi og kunnskap godt og satser i dag på forskning og utvikling av nye forretningsstrategier. Et godt eksempel på dette er digitaliseringen av industrien, der Tyskland har etablert den nasjonale strategien Industri 4.0.

I samarbeid med NHO tilbyr Norsk-Tysk Handelskammer fire Tysklandsfrokoster/NHO Morgenkaffe med fire ulike temaer knyttet til tysk næringsliv. Målet er å informere om de omfattende mulighetene Norges viktigste handelspartner gir norsk næringsliv.

Frokostmøtene fokuserer på eksportmuligheter, «branding» av Norge i Tyskland, politiske forhold samt strategier for markedsinntreden. Norske bedrifter som har prøvd seg i Tyskland vil fortelle om sine erfaringer, både hva de har lykkes med og hvilke fallgruver man kan møte.

Arrangementet er fullbooket.

Kontakt oss

Trine Radmann

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

trine.radmann@nho.no
Telefon
99269285