NHO seminar - Store verdier i helsenæringen

Vi legger frem nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring, og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større.


Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge.
På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

Vi legger frem nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring, og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større.

Tid: Fredag 28.april kl.08:30 – 11.00. Enkel servering fra kl.08:00.
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Les hele programmet

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Telefon
23088306