NHOs Anskaffelseskonferanse 2016

Hovedtemaene i år vil være kompetanse, seriøsitet og innovasjon.

Konferansen retter seg mot innkjøpere, leverandører, advokater og alle med interesse for offentlige anskaffelser.

- Når det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, må vi rette blikket mot de mulighetene som åpner seg, sier fungerende avdelingsdirektør Næringsjus i NHO, Arnhild D. Gjønnes.

- Profesjonalisering av innkjøpere fører til gode innkjøp og profesjonalisering av leverandører fører til gode tilbud. Tilbudene speiler alltid konkurransegrunnlaget, sier Gjønnes. Hun presiserer at seriøsitet alltid står høyt på dagsorden når det gjelder offentlige anskaffelser.

Det koster å være seriøse leverandører, derfor må oppdragsgivere legge til rette for å få de beste leverandørene. EU-kommisjonen har tilrettelagt for mer innovasjon. - Når vil den første innkjøper benytte seg av den nye prosedyren innovasjonspartnerskap, spør Gjønnes. 

#NHOanskaffelser

Program og påmelding