NHOs Anskaffelseskonferanse 2017

På anskaffelseskonferansen blir du blant annet oppdatert på nye regler og handlingsrommet i regelverket og effekten av innovative anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017.

Dette får du

  • Inspirerende foredragsholdere
  • Kunnskap om felles statlige innkjøp
  • Innsikt om handlingsrom i regelverket
  • Informasjon om lovkrav og bevisførsel om menneskerettigheter
  • Verktøy som skal sikre etterlevelse av regelverket

Interessert i å være utstiller?

Ta kontakt med Arnhild D. Gjønnes i NHO. 
Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350