NHOs årskonferanse 2017

NHOs årskonferanse 2017 avholdes 5. januar i Oslo Spektrum.

Dette vil vi med "Made in Norway"

  • Løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
  • Skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er "Made in Norway".
  • Vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.
  • Drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Påmelding

NHOs årskonferanse blir fort fulltegnet. Hvis du ikke har mottatt en personlig invitasjon kan du melde deg på vår venteliste. Vi tar da kontakt med deg i slutten av desember med informasjon om vi har ledig plass eller ikke. Ansatte fra medlemsbedrifter vil bli prioritert.

Se alt om NHOs årskonferanse 2017