12:45 Sesjon 1: Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i praksis