12:45 Sesjon 2: Stoffkartotek og eksponeringsregister